Dagdag bayad pag nagdukit na soot ang dati niyang Uniform